Aktuelt

Nettverk for Implementerings­forskning holdt konferanse

I slutten av november var post.doc i forskningssenteret, Robin Kenter, med på å arrangere Nettverk for Implementeringsforsking sin tredje konferanse. Konferansen huset flere store implementeringsforskere og ble avholdt i Oslo 28. november.

Doktorgradsstipendiatene Beate Standal og Henriette Tyse Nygård presenterte hver sin poster med noe av arbeidet de har gjort den siste tiden. Begge jobber med implementeringsforskning i arbeidspakke 4.

Du kan lese mer om implementering ved å følge denne lenken: Arbeidspakke 4  

En innholdsrik og lærerik konferanse med viktig tematikk for fremtidens digitale behandlingstjenester.  

Det er viktig, og det ligger også innen Forskningsrådets føringer for bruk av sine virkemidler, at vi klarer å få mer fokus på implementeringsforskning og effektforskning, sånn at det tar kortere tid fra vi utvikler særlig teknologiske innovasjoner til at de blir tatt i bruk

Ingvild Kjerkol, Helseminister, oktober 2022,
HelseOmsorg21-konferansen, Fremtidens helsetjeneste
Bilde av PhD-stipendiat Beate Standal som poserer med sin poster: "Korleis auke bruken av veileda internettbehandling for angst og depresjon".
Beate Standal poserer med sin poster.
Bilde av PhD-stipendiat Henriette Tyse Nygård som poserer med sin poster "Evidence-based Tailored Implementation Strategies for Implementing Digital Mental Health Service in Routine Mental Healthcare - a Comparative Multiple Case-Study".
Henriette Tyse Nygård poserer med posteren laget sammen med Christiaan Vis og Robin Kenter.
Illustrasjonsbilde lånt av professor Per Nilsen, med teksten: 
"Why do we resist change? Quite simply: because they fear the unknown and are comforted by the familiar. Also very often success and power bases are rooted in the past and present, not necessarily in the future. Why risk losing position, control and reputation?"
Slide lånt fra professor Per Nilsen.