Site Overlay

Helse Bergen tildelt midler til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon

Helse Bergen ble 12.6.2020 tildelt midler til å starte Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester – ForHelse – et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Senteret vil bli ledet av psykologspesialist og forsker Tine Nordgreen,  Les nyhetssak fra forskningsrådet HER