Site Overlay

eMeistring godkjent i beslutningsforum, artikkel fra Dagens Medisin

Dagens Medisin skriver om eMeistring som er en terapeutveiledet internettbehandling for panikklidelse, sosial angst og depresjon. I 2017 søkte eMeistring om metodevurdering av behandlingen som nå er godkjent av Beslutningsforum.

Folkehelseinstituttet har gjennomført en metodevurdering basert på forskning og helseøkonomi, og Beslutningsforum besluttet mandag 28. januar 2019 at veiledet internettbehandling kan benyttes i spesialisthelsetjenesten.

– Terapeutveiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan tas i bruk når det er hensiktsmessig, heter det i vedtaket om eMeistring.

Les mer på Dagens Medisin og på Nye Metoder