Site Overlay

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1 – Effektivitet

Arbeidspakke 1, Effektivitet, skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

 • Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien vil bli gjennomført i primærhelsetjenesten.
 • Digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien vil bli gjennomført i et privat sykehus.
 • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning. Studiene representerer nye målgrupper og ulike helsetjenester, og representerer dermed nye markeder.

Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen

Sissel Børve

Sissel Børve

 • Helse i Hardanger AS
Janiche Buanes Heltne

Janiche Buanes Heltne

 • Helse i Hardanger AS
Sunniva Brurok Myklebost

Sunniva Brurok Myklebost

 • Universitetet i Bergen
Jonny Klemetsen

Jonny Klemetsen

 • Youwell AS
Smiti Kahlon

Smiti Kahlon

 • Haukeland Universitetssykehus
Nina Bolstad

Nina Bolstad

 • Bergen kommune
Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

 • Haukeland Universitetssykehus - Universitetet i Bergen

Arbeidspakke 2 – Kostnad-nytte

Arbeidspakke 2, Kostnad-nytte, skal undersøke hvorvidt digitale psykologiske behandling er kostnadseffektive og på hvilken måte ulike organisatoriske forhold kan influere på kostnadseffektivitet og ikke minst understøtte (eller hindre) en vellykket implementering i helsetjenesten. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative forskningsstudier som er spesielt knyttet til (1) en evidensbasert digital psykologisk behandling for å forebygge svangerskapsdepresjon og gi forbedret livskvalitet (Mamma Mia), og (2) til eMeistring, internettbasert behandling av depresjon og angst. I arbeidspakken skal vi undersøke egenskaper ved ulike tjenestemodeller og etablere et fleksibelt rammeverk for evaluering utover kliniske studier. Målet er fremskaffe verktøy og kunnskap om avkastning på det å investere i digitale løsninger, som igjen kan understøtte beslutningsprosesser og informere dialogen mellom interessenter og virksomheter.

Arbeidspakken er ledet av Vidar Halsteinli, St. Olavs Hospital

Gunn Elise Sætre

Gunn Elise Sætre

 • eMeistring
Kjell Ø. Petersen

Kjell Ø. Petersen

 • Changetech AS
Elin Katrine Vestly

Elin Katrine Vestly

 • Sykehuset i Vestfold HF
Jørn Heggelund

Jørn Heggelund

 • St. Olavs hospital HF
Vidar Halsteinli

Vidar Halsteinli

 • St. Olavs hospital HF
Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

 • Odense University Hospital, Denmark
Tori Almaas

Tori Almaas

 • CheckWare AS
Elin Ulleberg

Elin Ulleberg

 • St Olavs Hospital
Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
Filip Drozd

Filip Drozd

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
Kjersti Skare

Kjersti Skare

 • Haukeland universitetssykehus

Arbeidspakke 3 – Tidlig metodevurdering

Arbeidspakke 3, Tidlig Metodevurdering, skal forske på hvordan beslutningstakere kan få beslutningsstøtte på et tidlig stadium i innovasjon- eller endringsprosesser. Tidlig metodevurdering evaluerer nye tjenester og teknologi som fortsatt er under utvikling. Innenfor dette rammeverket vil arbeidspakken forske på hvilke metodiske tilnærminger og epidemiologisk design som er nødvendig for å validere tilgjengelige data og vurdere verdien av innovasjon på et tidlig stadium. Arbeidspakken skal gjennomføre tre innovative studier innen tidlig metodevurdering.

 • Studere kasusstudier for å oppnå en dypere forståelse av avhengigheter og utfordringer for det private og offentlige helsevesenet i forhold til å produsere kostnadseffektive helsetjenester.
 • Studere utvikling og implementering av digitalisering av  eksisterende helsetjenester.
 • Videreutvikling av verktøy for tidlig metodevurdering basert på økonomisk simulering og interessent-analyser for å identifisere uoppfylte behov endring. Studere utvikling og implementering av digitalisering av  eksisterende helsetjenester.

Arbeidspakken er ledet av Per Ingvar Olsen, BI

Erik Hellestøl
 • Lifekeys AS
Monika Knudsen Gullslett
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
Linn Nathalie Støme
 • Oslo universitetssykehus
Silje Marie Haga
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
Per Ingvar Olsen
 • Handelshøyskolen BI
Tine Nordgreen
 • Haukeland Universitetssykehus - Universitetet i Bergen

Arbeidspakke 4 – Implementering

Arbeidspakke 4, Implementering, skal undersøke hvilke faktorer som hemmer og fremmer implementering av digitale helsetjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten og undersøke effekten av ulike implementeringsstrategier.

Arbeidspakken skal gjennomføre en multisenterstudie på effekten av et skreddersydd implementeringsverktøy som er tilpasset norske forhold og senterets mål. Multisenterstudien vil være knyttet til fem ulike lokasjoner.

Arbeidspakken er ledet av Robin Kenter, Helse Bergen

Birgitte Berentsen
 • Haukeland universitetssykehus
Elin Katrine Vestly
 • Sykehuset i Vestfold HF
Tori Almaas
 • CheckWare AS
Kristin Hogstad Bruvik
 • Haukeland universitetssykehus
Monika Knudsen Gullslett
 • Nasjonalt senter for e-helseforskning
Robin Maria Francisca Kenter
 • Universitetet i Bergen - Haukeland universitetssykehus
Nina Bolstad
 • Bergen kommune