Aktuelt

Møt vår partner eMeistring – Helse-Bergen

Forhelse har tre eMestringspartnere, og eMeistring i Helse Bergen er en av de. De tilbyr internettbasert behandling for angst, panikklidelse og depresjon. De jobber også med utvikling av digitale behandlingsprogram for pasienter med insomni og ADHD.

Vi har tatt oss en prat med fagansvarlig, Gunn Elise Sætre, om jobben de gjør i eMeistring og hvorfor de ønsket å være en del av senteret.

Portrettbilde av fagansvarlig i eMeistring, Gunn Elise Sætre
Fagansvarlig i eMeistring Helse Bergen, Gunn Elise Sætre

Hva var deres motivasjon til å bli med i senteret?

eMeistring i Helse-Bergen har brukt evidensbaserte digitale verktøy i behandling av angst og depresjon i spesialisthelsetjenesten siden 2013. Vi får gode tilbakemeldinger fra pasientene som har mottatt behandling hos oss, og vi ønsker at vår deltakelse i senteret skal bidra til å motivere beslutningstakere til å i større grad ta i bruk digitale behandlingsintervensjoner gjennom å gi økt kunnskap om hvordan det kan gjøres på en kostnadseffektiv måte.

eMeistring Helse Bergen er med i to arbeidspakker – kostnad/nytte og implementering. De skal bidra med tallmateriale, kunnskap og erfaringer med bruk av digital psykologisk behandling i studier som skal undersøke i hvilken grad slike intervensjoner er kostnadseffektive og som ser på effekten av ulike implementeringsstrategier.  

Hvorfor er digitalisering viktig i helsesektoren?

Bruk av digitale helsetjenester har potensiale til å nå ut til et større antall pasienter enn tradisjonell behandling og gi et likeverdig tilbud uavhengig av faktorer som demografiske og sosiale forhold. Det kan også bidra til at de faglige ressursene i helsetjenestene blir fordelt på en bedre og mer effektiv måte.

Hva ønsker dere å oppnå i løpet av de 8 årene senteret skal eksistere?

Vi ønsker at enda flere pasienter skal få tilbud om behandling i eMeistring. Vi ønsker også at det blir satset på å utvikle og lagt til rette for implementering av behandlingsprogrammer for flere tilstander enn det vi har per i dag.

Ønsker du å lese mer om eMeistring i Helse-Bergen så kan du gjøre det her.