Aktuelt

Møt vår helsetjenestepartner Bergen Kommune

Denne våren vil Bergen kommune, i samarbeid med Youwell, starte utviklingen av en app for ungdom med angst. I løpet av fjoråret fikk de hentet inn mye innsikt og tilbakemeldinger både fra ungdom generelt og fra ungdom med angstproblematikk.

I løpet av de neste ukene vil arbeidet gå i gang for fullt med å produsere innhold til plattformen, samtidig som personvern, brukertesting og universell utforming vil ha stort fokus i prosjektet.

Vi tok oss en prat med prosjektleder i Bergen kommune, Ragnhild Thornam, om prosjektet og hvorfor de ønsket å være en del av Forhelse.

Hva var deres motivasjon til å bli med i senteret?

Vi ble med i senteret for å få erfaringer med å utvikle og ta i bruk digitale helsetjenester. Etat for barn og familie legger stor vekt på å jobbe kunnskapsbasert. Det appellerte derfor veldig til oss å få utvikle en digital tjeneste som det blir forsket på. Vi synes også det virket spennende og lærerikt å få samarbeide med en næringslivaktør som har erfaring med å lage digitale intervensjoner.

Hva er deres rolle/bidrag i arbeidspakken dere deltar i?

Prosjektet digital angstbehandling for ungdom inngår i to arbeidspakker – effektstudier og implementering. I tillegg til å lede prosjektet bidrar vi tungt i å utvikle innhold, samt prøve ut intervensjonen på brukerne våre.

 Hvilke utfordringer ser dere for dere i prosjektet?

Prosjektet vårt har ungdom fra 13-16 år som målgruppe. Det er en spennende utfordring å lage noe som både appellerer og er nyttig for målgruppen. Vi har derfor lagt stor vekt på å få innsikt om målgruppen. Fremover vil vi prioritere testing på målgruppen. Andre utfordringer knytter seg til personvern og pålogging. Det er også en utfordring å få tidslinjene til å harmonere når vi er tre ulike aktører som jobber sammen.

Bergen kommune vil samarbeide med næringslivspartneren Youwell som står for å utvikle plattformen det digitale programmet skal ligge på. I tillegg vil DigiHub være med å produsere og utvikle innholdet til programmet.

Hvorfor er digitalisering viktig i helsesektoren?

I Bergen kommune erfarer vi at noen ungdommer ikke ønsker å bruke tjenester som krever fysisk fremmøte. Derfor er det viktig å lage digitale alternativer slik at vi når flere.»

Prosjektleder, Ragnhild Thornam i Bergen Kommune
Portrettbilde av prosjektleder Ragnhild Thornam i Bergen kommune.
Prosjektleder, Ragnhild Thornam, i Bergen kommune

Når vi utvider tiltaksviften håper vi å kunne hjelpe flere på et tidlig tidspunkt. Vi håper selvsagt også at digitalisering bidrar til at vi bruker ressursene våre smart og effektivt.

Hva ønsker dere å oppnå i løpet av de 8 årene senteret skal eksistere?

Vårt ønske er å få erfaringer med å lage og ta i bruk digitale alternativer til dagens tjenester. Vi håper at kunnskap som vi får gjennom samarbeid i senteret kan brukes i annet utviklingsarbeid.