Aktuelt

Møt Ph.d-stipendiat Zareen Abbas Khan

Zareen Khan

Denne uken har vi tatt en prat med en av Ph.d-stipendiatene som er lokalisert i Trondheim. Zareen Abbas Khan jobber på St. Olavs Hospital. De neste årene skal hun forske på kostnad-nytte knyttet til det app-baserte selvhjelpsprogrammet Mamma Mia. Appen skal fremme helse og trivsel for mor, barn og partner under graviditeten og etter fødsel, og forebygge svangerskapsdepresjon. Vi stilte henne et par spørsmål om arbeidet og forskningen. 

– Hva er målet for prosjektet?

-For tiden gjennomgår Mamma Mia-appen en randomisert kontrollert studie for å evaluere effektiviteten av å tilby appen sammen med støtte fra helsepersonell opp mot at mødre bruker den til selvbehandling. Jeg vil bruke dataene fra studiene til å evaluere dens kostnadseffektivitet for både kort- og langsiktig bruk, sier Khan. Du kan lese mer om Mamma Mia ved å følge denne lenken: RBUP helsetjenestepartner

Viktigheten av oppslutning og implementering

Når det kommer til den digitale fremtiden, sett fra et kostnadseffektivt perspektiv, poengterer Khan viktigheten av oppslutning og implementering. I tillegg trekker hun frem den iboende fordelen av digitale helsetjenester; at de kan nå ut til et bredere spekter av pasientgrupper sammenlignet med ansikt-til- ansikt konsultasjon. For at dette skal kunne skje mener Khan at løsningen må bli implementer på en måte som oppmuntrer til oppslutning.

– Den digitale fremtiden for helsetjenesten krever kryss-disiplinære løsninger som bringer sammen effektivitet, kostnad-nytte og implementerer vitenskap: slik som Forhelse gjør nå, legger Khan til.

Innhenting av data

Khan jobber for tiden med å skaffe et ekstra datasett som de tror er essensielt for å bygge en langtidsrettet økonomisk modell for Mamma Mia. Utfordringen med Mamma Mia sine studier er at de kun følger kvinner tolv måneder post partum (etter fødsel), men er interessert i predikere appens kostnad-nytte for 15 år inn i fremtiden. For at dette skal være mulig trengs det ekstra data.

– Vi har funnet et veldig bra datasett som kan bli brukt til å evaluere flere input-variabler for vår økonomiske modell. Det er mange trinn for å innhente data, som starter med å identifisere de spesifikke elementene av interesse, sier Khan.

– Hvilke utfordringer tror du at du kan støte på gjennom prosjektet?  

– Jeg har planlagt tre artikler som alle krever data fra varierte kilder som må være integrert i en passende modell, som forteller en historie. Som mange Ph.d-kandidater møter jeg også utfordringer med å ikke se skogen for bare trær, legger Khan til.

Meningsfull endring

Ph.d-stillingen til Khan er ved det Regionale Senter for Helsetjenester Utvikling (RSHU) ved St. Olavs Hospital. Her verdsetter hun miljøet av spesialister som Forhelse har satt sammen. Hun poengterer viktigheten av det interdisiplinære og kollegiale miljøet.

-Det er et lite team, men med stor ekspertise. Mine kolleger er ledere i feltet for utvikling av helsetjenester, helsetjenesteinnovasjon, logistikk og standardisering for pasientveier. Miljøet i RSHU gir bra læring på kryss av disipliner.

Khan har selv både Master i Public Affairs og Master i Global health, og jobber i en gruppe med bred ekspertise. 

-Gruppens ekspertise og kunnskapsutveksling gir et flott miljø for læring for en Ph.d-student som meg. Jeg liker også at gruppen er opptatt av evidensbaserte løsninger for hverdagsutfordringer i psykiske helsetjenester, sier Khan.

Khan legger til at Forhelse er et team av eksperter som er motivert av et felles mål, med sterk moral for lagarbeid.

Khan er en del av Arbeidspakke 2 hos forskningssenteret, som fokuserer på kostnad-nytte analyse. Du kan lese mer om arbeidspakken ved å følge denne lenken: Arbeidspakke 2.

Når det kommer til motivasjon drives Khan av det endelige målet til Forhelse: å øke tilgangen til digitale psykiske helsetjenester.

-Målet forsikrer meg om at forskningen er mer enn bare en akademisk øvelse. Det kan faktisk hjelpe med å skape endring i hvordan psykiske helsetjenester er tilgjengelig i Norge, sier Khan avslutningsvis.