Aktuelt

Møt ph.d-stipendiat Guri-Elise Holgersen

Guri Elise Holgersen

Guri- Elise Holgersen er en av flere nyansatte stipendiater som seksjonen er så heldig å ha med på laget. Vi har tatt en liten prat med Holgersen for å bli bedre kjent med henne og arbeidet hun skal gjøre i de neste tre årene.

Holgersen er tilknyttet prosjektet UngMeistring, som skal utvikle og forske på digital behandling for barn og unge med ADHD, spiseforstyrrelser, depresjon og angst. Du kan lese mer om UngMeistring her.

-Hvorfor ønsket du å være en del av UngMeistring?

-Jeg søkte på et ph.d stipendiat i UngMeistring fordi jeg har lyst til å være en del av en spennende utviklingen innen psykiske helsevern for barn og unge. Jeg gleder meg til å være med på å utvikle og forske på nye behandlingsformer som kan hjelpe ungdom i hverdagen. Holgersen legger til at hun brenner for å hjelpe sårbare ungdommer. – Å ha en alvorlige psykiske lidelse i tillegg til å være i en periode av livet som i seg selv er kaotisk, tror jeg de fleste av oss ikke kan forestille oss omfanget av, sier Holgersen.

Holgersen er utdannet klinisk barnevernspedagog med spesialutdannelse i barn og unges psykiske helse. Hun har mange års erfaring fra klinisk psykiske helsevern for barn og unge og Ambulante tjenesters sitt Psykoseteamet ved Haukeland. 

Forskningens forankring i digital behandling

Holgersen skal utvikle og forske på effekten av digital behandling av spiseforstyrrelser. Arbeidet hører til arbeidspakke 1 i UngMeistring. Kunnskapen Holgersen sitter med er relevant i utviklingen av behandlingsformer for ungdom, dessuten har hun erfaring med å utvikle digitale verktøy til behandling. I Psykoseteamet har det blant annet blitt utviklet VR-behandling.

– Hva tenker du blir viktig i den digitale fremtiden?

-Jeg tror det blir viktig at apper og digitale behandlinger som utvikles er forankret i forskning. Å laste ned en app er noe de aller fleste har tilgang til å gjøre. Kommersialiseringspotensialet kan kanskje overskygge kvaliteten på hjelpen som tilbys. Dersom en selvhjelps-app ikke er forankret i evidensbaserte metoder, er det ikke sikkert den gir den «rette» hjelpen. Noe som igjen kan redusere håp hos brukeren, poengterer Holgersen.

UngMeistring startet opp 1. april 2022, og Holgersen begynte i forskningssenteret rett over sommeren. Selv om det fortsatt er tidlig i forløpet er hun godt i gang med arbeidet.


– Akkurat nå holder jeg på å skrive en søknad til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) som omhandler utviklingen av en digital behandling for ungdom med spiseforstyrrelser. Her er målet å involvere ungdom som har erfaring med behandling av en spiseforstyrrelse i utviklingsprosessen. Det overordnede målet med prosjektet er å øke tilgangen på kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester for ungdom med spiseforstyrrelser, gjennom å ta i bruk digital behandling.

– Hvilke utfordringer ser du for deg å potensielt støte på underveis?

– Jeg kommer ikke på noen konkrete utfordringer akkurat nå, men alle sier til meg at å være PhD student er en utfordring i seg selv, sier Holgersen muntert.

– På tampen lurer vi på hva som gjør at du gleder deg til å gå på jobb?

-Jeg gleder meg til å gå på jobb fordi det er utrolig givende å være del av et spennende prosjekt, sammen med så en så fin gjeng med hyggelige og kompetente folk. Inntrykket av Forskningssenteret er utrolig positivt. Alle er engasjerte, positive og imøtekommende, avslutter Holgersen med.