Kognitive seneffekter etter kreft

Surveyundersøkelse som et ledd i planleggingsfasen av en digital intervensjon for kognitive seneffekter etter kreft.

Bilde av annonse for surveyundersøkelsen.. Blå og hvit grafikk pluss tekst

Hensikten med undersøkelsen var å forstå kreftoverlevende og helsepersonell sine erfaringer med kognitive vansker etter kreftbehandling og behov til et behandlingsprogram. Resultatene fra undersøkelsen blir brukt til å utvikle en digital intervensjon for kreft-relaterte kognitive vansker.

Deltakere i studien omfattet 725 kreftoverlevende og 98 helsepersonell. Både kvantitative data og kvalitative data ble samlet inn.

Resultatene blir nå analysert for å kunne presenteres både for allmennheten og i vitenskaplige tidsskrift.

Prosjektleder

Bilde av Sunniva Broch Myklebost
Sunniva Broch Myklebost
Forsker/Psykolog