Vennligst logg inn her: https://forhelse.no/internside/

Forskningsrådet har krav om tre årlige rapporteringer. Primærkontakterne til Forhelse SFI vil bli kontaktet av senterkoordinator angående innholdet i rapporteringene gjennom året. Når det gjelder økonomirapportering gjennomfører senterledelsen to internrapporteringen årlig (hhv. vår og høst) i tillegg til den formelle innleveringen av økonomirapport ved årsskifte til Forskningsrådet. De tre faste rapportene senterledelsen årlig leverer til Forskningsrådet er:

  • Økonomirapport ved årsskifte (i tillegg kommer internrapportering vår og høst)
  • Årsrapport 1. april
  • Framdriftsrapport 1. desember