Aktuelt

Hvordan sikre langsiktig finansiering og tilgjengeliggjøring av digitale psykiske helsetjenester?

Vi i Forhelse jobber for å øke bruken av digitale tjenester til 20 prosent innen 2030, men det offentlige må også komme på banen slik at vi kan forvalte denne offentlige kunnskapen på best mulig måte.

Norge har 357 kommuner. Skal alle ha hver sin digitale løsning? Utvikling av digitale helsetjenester er et område som er velegnet for samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. For eksempel vil et godt arbeid utviklet et sted i landet komme innbyggere tilhørende et annet helseforetak eller en annen kommune til gode. Men det er få insentiver og strukturer som tilrettelegger for slikt samarbeid.

Les artikkel i Dagens Medisin 24.mai.

Norge har 357 kommuner. Skal alle ha hver sin digitale løsning? (dagensmedisin.no)


Artikkel Forfattere:
Filip Drozd
PHD, FORSKER OG FAGANSVARLIG V/REGIONSENTER FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE, HELSEREGION ØST OG SØR
Tine Nordgreen
PHD, PROFESSOR OG SENTERLEDER V/FORSKNINGSSENTER FOR DIGITALE HELSETJENESTER, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS/UIB

Anita Lønnebakken Sævild
SYKEPLEIER MED MASTER I ORGANISASJON OG LEDELSE, RÅDGIVER I VAKSDAL KOMMUNE OG FAGGRUPPELEDER NSF E-HELSE

Elin Ulleberg
KLINIKKSJEF, KLINIKK PSYKISK HELSEVERN – ALLMENN, REHABILITERING OG SIKKERHET V/ST. OLAVS HOSPITAL.