Aktuelt

PIECES samarbeid for implementering av primære kreftforebyggings program

Konsortiemøtet i Utreich

Det andre årlige PIECES-konsortiemøtet ble avholdt i Utrecht, Nederland, den 10.-11. juni og samlet medlemmer fra konsortiet og det vitenskapelige rådgivningsstyret. I løpet av samlingen delte partnere fra 15 land oppdateringer fra sine respektive arbeidsgrupper som arbeider med implementering av primære kreftforebyggingsprogrammer.  

Forskerne Robin Kenter og Christiaan Vis fra Forhelse, presenterte det arbeidet som Haukeland Universitetssykehus er involvert i, som blant annet er oversiktsartikkelen vedrørende determinanter for implementering av kreftforebyggende intervensjoner, samt studieprotokollen for hele studien. PhD-kandidat i Forhelse, Reidar Nævdal, deltok også på PIECES samlingen og presenterte sitt doktorgradsarbeid.

Vertene for samlingen var UMC Amsterdam-partnerne og teamet fra Trimbos-instituttet (Trimbos Institute for mental health) i Utrecht. 

Bedre implementering av kreftforebyggingsprogram.
Dette møtet var et viktig skritt for å diskutere prosjektets fremgang og en milepæl i partnerskapets arbeid for å utvikle Integrated Implementation Toolkit (PCP-IT), som skal veilede gjennom prosessen med å velge, tilpasse og implementere primære kreftforebyggingsprogrammer. Medlemmene av det vitenskapelige rådgivningsstyret bidro med ekspertveiledning i samsvar med relevante juridiske, etiske og sosiale spørsmål, samt om prosjektets overordnede retning. 

Utvikler strategier for god implementering.
Konsortiemøtet ble etterfulgt av en implementeringskonferanse med over 160 deltakere fra 10 forskjellige land. På denne konferansen organiserte Forhelses PhD-kandidat Reidar Nævdal (foto) en workshop om matching av implementeringsstrategier til determinanter, med eBehandling som case. 

Hold deg oppdatert på nyheter fra PIECES ved å følge oss på sosiale medier og ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt.