Forskningstema – Effektivitet

Forskningstemaet «effektivitet», skal undersøke effekten av ulike digitale psykologiske behandlinger. Gruppen som jobber med effektivitet er organisert i en arbeidspakke som består av både forskere, helsetjeneste- og næringslivspartnere, samt sluttbrukere. Arbeidspakken skal gjennomføre tre kliniske effektstudier:

  • Digital psykologisk behandling for ungdommer med angst. Studien vil bli gjennomført i primærhelsetjenesten. Les mer her:
  • Digital psykologisk behandling for voksne med muskel- og skjelettplager. Studien vil bli gjennomført i et privat sykehus.
  • Digital psykologisk behandling for voksne etter kreftbehandling. Studien vil bli gjennomført i spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføringen av disse studiene er viktig for å dokumentere effekten av digitale psykologiske intervensjoner og vil bidra til fremtidig innovasjon og verdiskapning i form av både forskningsbaserte og kvalitetssikrede programmer og helseapp.’er og vitenskapelige publikasjoner. Prosjektene benytter metoden «Person based approach» (PBA) som rammeverk. PBA integrerer kvantitative og kvalitative data om relevante helseproblemer, og metoden sikrer også høy sluttbrukerinvolvering i utviklingen av digitale intervensjoner. Næringslivspartneren Youwell AS leverer den tekniske løsningen til helseapp’ene, og samarbeidet mellom Youwell og forskerne i prosjektene er tett.  Arbeidspakken er ledet av Tine Nordgreen, Helse Bergen.

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

tine.nordgreen@helse-bergen.no

Senterleder, psykologspesialist, forsker Forhelse, Helse Bergen / Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen