Forhelse i media

Pressekontakt:

May Frida Bosch

may.frida.bosch@helse-bergen.no

959 16 782

Her finner du saker der senteret, prosjekter eller sentrale partnere er blitt omtalt:

Dagens Medisin publiserte senterleder Tine Nordgreen sin kronikk om hvorfor det går så sent med implementering av digitale helsetjenester (04.04.22)

Bergens Avisen skriver om programmet UngSpotlight for ungdom som sliter med å snakke fremfor klassen (OBS betalingsmur)

Dagens Medisin skriver om at Helse Sør-Øst tar i bruk nettbasert behandling i hele regionen (21.01.22)

Ung.no sin informasjon om UngSpotlight (16.09.2021)

Legeforeningen skriver om Gynea, et digitalt program for kvinner som har hatt gynekologisk kreft (29.04.21)

NRK skriver om eMeistring Helse-Bergen og deres nettbaserte behandlingsprogram for depresjon viser gode resultat (31.10.19)

Dagens Medisin skriver om da nettbaserte behandlingsprogram ble godkjent for å brukes flere steder i landet (31.01.19)