Members

Filip Drozd

Researcher, Project leader Mamma Mia Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Silje Marie Haga

Researcher Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Nina Bolstad

Head of department for knowledge development, Agency for children and family Bergen kommune

Kjersti Skare

Head of section eMeistring, Bjørgvin DPS Haukeland universitetssykehus

Elin Ulleberg

Clinic manager - Clinic mental health care St. Olavs Hospital

Kristin Hogstad Bruvik

Project manager, eMeistring i Helse Vest Haukeland universitetssykehus

Elin Katrine Vestly

Special advisor Sykehuset i Vestfold HF

Birgitte Berentsen

General manager / researcher National Competence Service for Functional Gastrointestinal Diseases Haukeland universitetssykehus

Gunn Elise Sætre

Psychologist eMeistring