Members

Sunniva Broch Myklebust

Sunniva Brurok Myklebost

Psychologist, Phd-fellow Universitetet i Bergen

Tine Nordgreen

Tine Nordgreen

Centre director Forhelse, Clinical psychologist, Researcher Helse Bergen HF Helse Bergen and Universitetet i Bergen

Vidar Halsteinli

Health economist, researcher Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU) St. Olavs hospital HF

Filip Drozd

Filip Drozd

Researcher, Project leader Mamma Mia Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Silje Marie Haga

Silje Marie Haga

Researcher Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Tone Hassel Kringstad

Smiti Kahol

Smiti Kahlon

Psychologist, PhD fellow Haukeland Universitetssykehus

Linn Støme

Linn Nathalie Støme

Post doc, Centre for connected care (C3) Oslo universitetssykehus

Monika Gullslett

Monika Knudsen Gullslett

Professor Nasjonalt senter for e-helseforskning

Kristian Kidholm

Kristian Kidholm

Professor, Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Stine Hope Spjeld

Stine Hope Spjeld

Nina Bolstad

Nina Bolstad

Head of department for knowledge development, Agency for children and family Bergen kommune

Kjersti Skare

Kjersti Skare

Head of section eMeistring, Bjørgvin DPS Haukeland universitetssykehus

Jonny Klemetsen

Jonny Klemetsen

Chairman of the Board of ForHelse, General manager Sonat Consulting Bergen Youwell AS

Elin Ulleberg

Clinic manager - Clinic mental health care St. Olavs Hospital

Kristin Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik

Project manager, eMeistring i Helse Vest Haukeland universitetssykehus

Tori Almaas

Advisor CheckWare AS

Erik Hellestøl

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Elin Katrine Vestly

Elin Katrine Vestly

Special advisor Sykehuset i Vestfold HF

Birgitte Berentsen

Birgitte Berentsen

General manager / researcher National Competence Service for Functional Gastrointestinal Diseases Haukeland universitetssykehus

May Frida Bosch

May Frida Bosch

Centre coordinator, Forhelse Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus

Jørn Heggelund

Researcher, post doc St. Olavs hospital HF

Sissel Børve

Ass. CEO Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Gunn Elise Sætre

Psychologist eMeistring

Robin Maria Francisca Kenter

Researcher, PhD Post Doc Universitetet i Bergen - Haukeland universitetssykehus

Per Ivar Olsen

Per Ingvar Olsen

Professor, Department of Strategy and Entrepreneurship Handelshøyskolen BI

Anne Mette Søviknes

Administrative manager, Forhelse Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus