Members

Zareen Abbas-Khan

Sunniva Brurok Myklebost

Psychologist, Phd-fellow Universitetet i Bergen

Åsne Halskau

Centre coordinator Helse Bergen

Tine Nordgreen

Centre director Forhelse, Clinical psychologist, Researcher Helse Bergen HF Helse Bergen and Universitetet i Bergen

Vidar Halsteinli

Health economist, researcher Regionalt Senter for helsetjenesteforskning (RSHU) St. Olavs hospital HF

Kari J. Kværner

Filip Drozd

Researcher, Project leader Mamma Mia Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Silje Marie Haga

Researcher Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Stig Husby

Smiti Kahlon

Psychologist, PhD fellow Haukeland Universitetssykehus

Linn Nathalie Støme

Post doc, Centre for connected care (C3) Oslo universitetssykehus

Monika Knudsen Gullslett

Professor Nasjonalt senter for e-helseforskning

Kristian Kidholm

Professor, Center for Innovative Medical Technologies Odense University Hospital, Denmark

Kjell Ø. Petersen

Changetech AS

Beate Standal

Stine Hope Spjeld

User representative

Inger Lise Teig

Nina Bolstad

Head of department for knowledge development, Agency for children and family Bergen kommune

Liv Sigrun Engvik

Kjersti Skare

Head of section eMeistring, Bjørgvin DPS Haukeland universitetssykehus

Jonny Klemetsen

Chairman of the Board of ForHelse, General manager Sonat Consulting Bergen Youwell AS

Elin Ulleberg

Clinic manager - Clinic mental health care St. Olavs Hospital

Kristin Hogstad Bruvik

Project manager, eMeistring i Helse Vest Haukeland universitetssykehus

Erik Hellestøl

CCO, Co-founder Lifekeys AS

Elin Katrine Vestly

Special advisor Sykehuset i Vestfold HF

Birgitte Berentsen

General manager / researcher National Competence Service for Functional Gastrointestinal Diseases Haukeland universitetssykehus

May Frida Bosch

Advisor Helse Bergen

Jørn Heggelund

Researcher, post doc St. Olavs hospital HF

Sissel Børve

Ass. CEO Helse i Hardanger Helse i Hardanger AS

Reidar Nævdal

Psychologist eMeistring

Robin Maria Francisca Kenter

Researcher, PhD Post Doc Universitetet i Bergen - Haukeland universitetssykehus

Per Ingvar Olsen

Professor, Department of Strategy and Entrepreneurship Handelshøyskolen BI