Aktuelt

Dansk – norsk samarbeid om digitale psykiske helseverktøy

Karoline Rasmussen

Forhelse fikk i juni måned besøk av stipendiat Karoline Holm Elkjær Rasmussen (bildet over) fra The Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Centre og Universitetet i København. Rasmussen arbeider nå med sitt PhD studie om forebygging av fødselsdepresjoner blant kommende foreldre i Danmark. I hennes studie skal PreParent utvikles, et internettbasert verktøy til å registrere og forebygge fødselsdepresjon. Prosjektet utføres under psykolog og postdoc Anne J. Bjertrup og prof. Kamilla W. Miskowiaks ledelse. Sammen har de nå etablert et samarbeid med forskere i Forhelse og utviklere fra Youwell i Bergen, for å høste av deres erfaring ved utvikling av digitale helseverktøy.

Om PreParent.
Studiets formål er å kunne utvikle et internettbaseret verktøy til å identifisere risikofaktorer og forebygge fødselsdepresjon hos kommende foreldre. Det ønskes også å kunne undersøke den forebyggende effekten en internettbasert følelsesmessig kognitiv behandling (IMPACT) har for gravide kvinner og medforeldre som er i risiko for å utvikle fødselsdepresjon. Målet er å kunne halvere risikoen for å utvikle denne type depresjon.

Risikofaktorer for fødselsdepresjon
En fødselsdepresjon er karakterisert som økt risiko for depresjon omkring fødsel, vedvarende nedstemthet, håpløshet, nedsatt energi og redusert interesse for barnet. Både kvinner og menn kan rammes av fødselsdepresjon. Fødselsdepresjon kan både oppstå i graviditeten, i forbindelse med fødselen og opp til ca. 2 år etter fødselen. Fødselsdepresjon får ofte konsekvenser for hele familien.

Det er registrert risikofaktorer knyttet til både mors og fars fødselsdepresjon. Risikofaktorer for mor er historikk med psykisk lidelse, lav sosioøkonomisk status, lav/mangel på sosial støtte, høyere grad av følsomhet for hormonforandringer, obstetriske faktorer og fars fødselsdepresjon. Risikofaktorer for far er historikk med psykisk lidelse, arbeidsløshet, finansielle bekymringer, mangel på sosial støtte, lav tilfredshet i ekteskapet, opplevd stress og mors fødselsdepresjon.


«Vi glæder os meget over dette internationale samarbejde om PreParent-studiet. Det er en fantastisk mulighed for at dele erfaringer om internetbaserede interventioner til affektive lidelser og affektiv kognitiv remediering, og det bidrager til en robust og flerfoldig opbygning af vores internetbaserede værktøjer til at identificere risikofaktorer og forebygge fødselsdepression hos kommende forældre.»
– Karoline Holm Elkjær Rasmussen.


Måloppnåelse på sikt
Behandling af fødselsdepresjon får ofte mer oppmerksomhet enn forebyggelse, og eksisterende forebyggende tiltak overser ofte medforeldre. IMPACT er skapt for at endre dette, og tilbyr støtte til både gravide og deres partnere etter en risikofaktorscreening. Da programmet er internettbasert, er det tilgjengelig for alle og vil kunne bidra til at fremme likhed i sundhed/ et godt helsetilbud for alle.

Programmet er utviklet av ph.d.-studerende Karoline H. E. Rasmussen, psykolog og postdoc Anne J. Bjertrup, og professor Kamilla W. Miskowiak fra Københavns Universitet i samarbeid med eksperter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Lund. Forskningsprosjektet utspringer fra The Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Centre, Region Hovedstadens Psykiatri i Danmark. Forhelse ser at vi kan oppnå god effekt av å etablere et nettverk for erfaringsutveksling i de nordiske land.