Helsedirektoratet lanserer fire nye psykisk helse-apper for unge

Helseapp lansering

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøkte i den forbindelse en videregående skole i Oslo. Der fikk hun beskjed om at app er bra, men helsesykepleier og psykolog er også viktig. Les hele saken i Dagens Medisin.

En av appene som lanseres er Forhelses UngSpotlight.

UngSpotlight (fra 13 år) er et digitalt selvhjelpsprogram med mestringsteknikker for unge som opplever frykt eller ubehag når de snakker foran fremmende, forsamlinger eller klassen. Treningsprogrammet varer i 6 uker, og det er anbefalt å jobbe med programmet minst 3 ganger i uken.

Illustrasjon av Uke 1 "Hva er presentasjonsangst" i programmet UngSpotlight på smarttelefon. 
UngSpotlight er et selvhjelpsprogram på nett for deg som har frykt for å snakke foran klassen.

Programmet ble testet i 2022 og hadde nærmere 10.000 nedlastninger i pilotperioden. Programmet er testet gjennom en randomisert, kontrollert studie (RCT) og har bevist effekt på presentasjonsangst.

Utviklet av: Youwell AS og Helse Bergen HF

De tre andre appene som Helsedirektoratet lanserer er:

Tankevirus (fra 16 år) er en app basert på kognitiv psykologi med daglige videoer og tips som bidrar til mestring og normalisering. Komplekse faguttrykk om psykologi erstattes av analogier med den fysiske helsen som psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer.

Grubl (fra 16 år) er en app basert på metakognitiv psykologi med daglige videoer og eksperimenter som bidrar til å trene brukerens oppmerksomhet og redusere grubling. Appen er ny.

Selvhjelperen (fra 13 år) er en digital kursbank med persontilpassede kurs og mestringsverktøy som bidrar til bedre psykisk helse. Kursene dekker temaer som søvn, stress, angst, depresjon, vaner, emosjonell intelligens, målsetting, prestasjonsangst, alkohol og rusmisbruk, sorg, indre motivasjon og ensomhet. Verktøyet er nytt.

Appene som lansereres er godkjent av Helsedirektoratet, gjennom prosjektet «Tryggere helseapper»,
og er tilgjengelige via den statlige nettportalen Ung.no.

Ønsker du å lese mer om appene kan du følge denne lenken til Ung.no.

Bilder

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Bilde av gruppen foran Alrek Helseklynge.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Fellessamling i Forhelse 2. september 2021

Senteret åpnet i desember 2020, og pandemien har satt begrensninger for mulighetene for fysiske treff helt fram til denne høsten. 2. september samlet alle partnerne i senteret seg til første fysiske fellessamling i senteret.
Gruppebilde SFIet

På programmet denne dagen stod en presentasjonsrunde hvor alle partnere snakket om sine prosjekter, med både målsetninger og utfordringer. Prosjektet «Ungdom med angst» ble presentert av Ragnhild Thornam fra Bergen kommune, vi hørte om arbeidet i Helse i Hardanger fra Sissel Aase Børve. Styreleder Jonny Klemetsen fra næringslivspartneren YouWell presenterte målsetninger for arbeidspakken med digitale psykiske behandlinger og effektstudier. Kostnad-nytte arbeidspakken ble presentert av Vidar Halsteinli fra St. Olavs, vi hørte oppdateringer fra fra eMeistring Bergen og eMestring Vestfold, og implementerings-arbeidspakken ble presentert av Robin Kenter. 

Videre ble det jobbet med arbeidsplanen for 2022. Ledet av arbeidspakkelederne ble detaljene for 2022 snakket om i grupper, med avklaringer, arbeidsfordeling, målsetninger og leveranseplaner. Deretter ble det jobbet med riskofaktorer og aktuelle tiltak knyttet til dette. 

Det er stor verdi i å møtes fysisk og kunne jobbe sammen om fag, men også ha de uformelle pausesamtalene og felleslunsj. Vi ser at det oppstår nye samarbeid og nettverk, som igjen skaper gode synergieffekter og er helt i tråd med målet for hva et slikt senter som vi skal være. 

Vi ser allerede fram til neste fysiske samling til våren. 

Disse partnere i Forhelse var tilstede: Bergen kommune, CheckWare, eMeistring Bergen, eMestring Vestfold, Helse Bergen, Helse i Hardanger, Lifekeys, Nasjonalt senter for e-helseforskning, St. Olavs hospital, Universitetet i Bergen og Youwell. 

Bli kjent med våre næringslivspartnere: CheckWare

Forhelse vil i tiden framover presentere sine næringslivspartnere her på nettsiden. CheckWare er først ut, og vi har tatt en liten prat med innovasjonsrådgiver Tori Almaas.

Åpning av Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester 14.12.2020

Åpning av Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester gikk av stabelen fra Grieghallen den 14. desember 2020. Trykk på «les mer» og følg linken nederst for å se åpningssendingen for Forskningssenter for Digitale Psykiske Helsetjenester.

Den 14. desember ble Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester åpnet. Helseminister Bent Høie stod for den offisielle åpningen av senteret. – Digitale psykiske helsetenester kan bidra til å gi flere rett hjelp til rett tid, og vi vet at mange ønsker et slikt tilbud. Behandlings- og meistringstilbud på internett vil være viktig for pasientene i framtida, sa Høie i åpningstalen sin.

Les mer om åpningen og senteret på Helsebergen.no. Lenken til saken finner du her:
Nytt forskningssenter ForHelse