Nytten av selvhjelpsapp. mot angst

Forskningsprosjektet er en feasibility studie, dvs at vi undersøker nytten og gjennomførbarheten av den nye angst appen MODI før vi går videre i prosessen. Vi rekruttererer ca. 30 ungdommer til prosjektet Fordelen med feasibility studien er at vi kan justere på ulike elementer underveis for at det skal passe best mulig til målgruppen.

Bilde av annonse for rekruttering til Modi.

Etter vi er ferdig med rekrutteringen skal vi se på spørreskjemaene om de rapporterer bedring i symptomtrykk og funksjonsnivå. Vi kommer til å se på hvor mange som har gjennomført kapitlene i appen og dropout. Ser også på tilfredshet og evaluering av applikasjonen. Vi har både foreldrerapporter og selvrapporterte spørreskjemadata.

Det er gjort få studier av den typen på ungdomsgrupper, så dette gir oss ny informasjon om hvorvidt slike intervensjoner kan være nyttige.

Om programmet:

Modi består av 6 kapitler. Deltagerne skal jobbe med minst ett kapittel ukentlig, hvorav de oppfordres til å bruke kortere tid på de første kapittel og lengre tid på de to siste eksponeringskapitlene. Mobilapplikasjonen inneholder elementer av psykoedukasjon om angstsymptomer, sammenhengen mellom tanker-følelser-atferd og kroppslige reaksjoner (den kognitive diamanten), og kognitiv terapi inkludert betydningen av eksponering og hvordan gjennomføre eksponeringsøvelser. Gjennom Modi vil brukerne også bli kjent med to karakterer; Sebastian og Noor, som begge har utfordringer knyttet til angstsymptomer.

Ungdommen får terapeutveiledning. Ungdommen kan sende melding til en terapeut fra Modi-applikasjonen, og terapeuten svarer på avtalte dager, minimum en dag i uken. Terapeutene vil i tillegg ha en telefonsamtale med ungdommen, i starten, midtveis og ved behov. Dette kan være ved forverring eller manglende fremdrift. Ved endt behandling vil Modi-terapeuten gjennomføre en avslutningssamtale med deltakeren.

Foreldreinvolvering: Foreldre/foresatte til ungdom får tilgang til et eget program om Modi-appen. Programmet inkluderer en oversikt over appen og innholdet i hvert kapittel. Her ligger det også noe informasjon til foreldre/foresatte om hvordan de kan støtte ungdommen i behandlingsforløpet. Foreldre/foresatte får også tilgang til foreldrerapporterte spørreskjema via denne siden.

Prosjektleder

Smiti Kahol
Smiti Kahlon
PhD / Psykolog