Ansatte

Konsulenter

Karine Bevan

Karine Gjerde Bevan

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Inger lise Dale Davidsen

Inger Lise Dale Davidsen

E-postadresse

Kommunikasjonskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Robin Gulseth

Robin Gulseth

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Hanne Hinderaker

Hanne Karoline Hinderaker

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Malin Schroen Johansen

Malin Schrøen Johansen

E-postadresse

Forskningskonsulent Forhelse, Helse Bergen

Anette Karina Olsen

Anette Karina Olsen

E-postadresse

Innholdsprodusent Forhelse, Helse Bergen